Tags

Give away

I’m inspired by Ja(vel)net and dedicate a post only to give aways. Here are some of the amazing give aways going at the moment:

Jeg er inspirert av Ja(vel)net og dedikerer en post bare til giveaways. Og her er en liste over de fantastiske tingene som blir gitt vekk:

DivaMamma has this:

DivaMamma har denne:

Siwan has this:

Siwan har denne (Jeg måtte bruke bildet av trøstepremien siden den viste fram denne nydelige pusen også):

MammaMy has this:

MammaMy har denne:

LykkeLise has this:

LykkeLise har denne:

LykkeMamma has this:

LykkeMamma har denne:

ForeverLove has this:

ForeverLove har denne:

Wish me luck!

Ønsk meg lykke til!