Tags

,

I just signed up as a blood donor. I’ve been meaning to do it for a while, but I am terrified of needles. Whenever I know  one is coming I sweat, get really nervous and star shaking. Maybe I’m doing this to conquer my fear?

Jeg har nettopp meldt meg opp som bloddonor. Jeg har tenkt på å gjøre det lenge, men har utsatt, og utsatt det. Jeg har total sprøyteangst og viss jeg vet jeg må ta en begynner jeg å svette, jeg bir nervøs og skjelver som et aspeløv. Kanskje vil jeg nå klare å kvitte meg med denne irrasjonelle frykten?

I took bi-monthly blood tests while I was pregnant, and that didn’t help much, but maybe giving blood will help, it’s for a good cause!

Jeg tok blodprøver annenhver måned mens jeg gikk gravid, det hjalp ikke mye på skrekken, men kanskje det hjelper å gi blod, det er jo så absolutt en god gjerning!

After giving birth I lost quite a lot of blood and thus needed more myself, so I’ve already spent two, hopefully now I can give back those two, and a few more.

Jeg mistet en del blod under fødselen og trang påfyll, jeg har derfor “brukt opp” to doser blod selv. Nå får jeg endelig gitt tilbake de to, og forhåpentligvis enda noen fler.