Tags

, , ,

I’ve just started a wee make over for our bedroom. We don’t plan to live here forever and don’t want to make any drastic and permanent changes, but I need to make it more my own, mark my territory.

Jeg har nettopp begynt på en liten mini-make over på soverommet vårt. Vi har ikke tenkt å bo her for alltid og vil derfor ikke gjøre noen drastiske, tidkrevende eller permanente endringer. Men, jeg trenger å gjør det litt mer ‘meg’, markere terrioriet litt 😉

I found some wooden letters at a Panduro, and incorporated them in my “Great Plan” before I had to order them in. This is what they looked like…

Jeg fant noen bokstaver I tre hos Panduro, og fant en plass til dem I planen min. Slik så de ut da jeg fikk tak I dem…

 

I have planned almost every detail of this, but economy forces me to take babysteps. So far I’ve bought this wee shelf…

Jeg har planlagt det meste, men økonomien tvinger meg til å ta små skritt om gangen. Så langt har jeg kjøpt denne hylla…

these pillow covers…

disse putetrekka…

And tonight I painted these…

My Initials

My Initials

Husband's Intitals

Husband's Intitals

I’ll soon post a before-picture, or I should say present-picture, but I need better light. Hopefully the ‘after’ photo will follow soon.

Jeg skal få postet et ‘før’ bilde, eller egentlig et ‘nå’ bilde, men trenger bedre lys. Forhåpentligvis blir det ikke veldig lenge til ‘etter’ bildet.