Tags

, ,

A friend of mine came into contact with a an autistic boy this summer. I make this sound like something remarkable, which it is not, but this meeting had consequences for my friend. The boy was lost when my friend found him, but after a few phone calls she had him reunited with his mom. His mom, after thanking my friend for taking care of her son, left her saying “He wasn’t always like this. It all happened after his his MMR shot.” (The MMR shot is against measles, mumps and rubella.) Ironically this was only a few days before my friends was to take her son to get that same shot.

En venninne av meg traff på en autistisk gutt i sommer. Uff, nå fikk jeg det til å virke som noe det er verdt å skrive hjem om, men akkurat dette møtet fikk litt konsekvenser for henne. Gutten hadde gått seg bort da hun traff ham, men etter et par telefonsamtaler var mora på plass og fikk hentet ham. Etter å ha takket min venninne for å ta seg av ham, avsluttet moren med å forklare guttens tilstand: “Alt gikk så feil etter MMR-vaksinen”. (Vaksinen mot meslinger, kusma og rubella, fås rundt 15-18mnd alder) Ironisk var dette kun få dager før min venninne skulle på helsestasjonen for å gi sønnen denne vaksinen.


A paper was published in 1998 claiming there was a connection between children developing autism and receiving the vaccine. I first heard about this on some talkshow with Jim Carrey’s ex-girlfriend. Her son is (or some rumours said he was, that he was somehow cured!?! Don’t quote me on this) I’m not saying she said her son developed autism from the shot, but the connection between the vaccine and autism was mentioned.

I 1998 ble det publisert en artikkel basert på et studie som så på sammenhengen mellom autisme og MMR-vaksinen. Jeg hørte om det første gang på et talkshow noen år tilbake hvor Jim Carreys ekskjæreste var gjest. Hennes sønn er autistisk (eller var, jeg hørte noe om at han visstnok var kurert!? men ikke siter meg på dette) Jeg sier ikke at hun sa at han var blitt autist pga vaksinen, men det ble i hvertfall nevnt i programmet.

Jenna McCarthy and Jim Carrey, at the beach. No need for a picture, just want you to know who I'm talking about, and the text gets awfully long with nothing to rest your eyes on 😉

 

I read up on the subject back then, and again when I was pregnant. Most sources claimed the initial paper on the subject was, well, a bit phony. But I still felt a little unwell giving my son the shot. Today, everyone who’s ever had that silly thought sneak into their head can now relax. “In response to the GMC investigation and findings, the editors of The Lancet announced on 2 February 2010 that they “fully retract this paper from the published record” says Wikipedia. And on their main page today it says BMJ (British Medical Journal) claims the whole study was a fraud.

Jeg leste litt om emnet da, og igjen mens jeg gikk gravid. De fleste kildene mente den første artikkelen, var, vel, humbug. Men jeg må innrømme at jeg var litt småkvalm dagene rundt min sønns vaksine. Men i dag kan alle som har fått hodet invadert av denne skumle tanken puste lettet ut. “I henhold til GMCs etterforskning og funn har redaktørene for The Lancet (tidsskriftet som publiserte artikkelen) annonsert 2. februar 2010 at de “foretar en fullstendig tilbakekalling av den publiserte artikkelen” (oversatt selv) i følge Wikipedia. Og på hovedsiden sin i dag står det at BMJ (British Medical Journal) har erklært hele studiet for falskt.


So if ever anyone tries to scare you from giving your child the MMR vaccine, shake it off, and remember that plenty of studies have now been made on the subject and there is no link to be found.

Så viss noen prøver å skremme deg fra å gi ditt barn MMR-vaksinen, så rist av deg usikkerheten, og husk at mange studier er gjennomført på dette emnet og ingen kan finne en sammenheng mellom MMR og autisme.

 

Wikipedia Article: http://en.wikipedia.org/wiki/MMR_vaccine_controversy