Tags

,

Leser dette på norsk er du nok velkjent med fenomenet barselspermisjon og vet at Norge har et fantastsisk system for nybakte foreldre. Rent praktisk betyr det i dag at mor har tre uker fri før termin, og seks uker etter fødsel. Far har rett på to uker fri etter fødsel, om dette er betalt eller ikke kommer an på hvor han jobber, og i tillegg ti uker som er forbehold far. Mor har derfor rett på færre uker enn far, men 27 eller 37 uker kan foreldrene dele fritt mellom seg, og i snitt tar mor ut 88 prosent av alle foreldrepengedagene. Totalt blir dette 46 uker med 100 prosent lønn, eller 56 uker med 80 prosent lønn.

Det har vært diskusjoner i det siste om å dele permisjonen i tre like perioder, en periode til mor, en like stor til far, og en like stor på  deling. Tredelingen av permisjonen som nå er foreslått vil gi mor og far hver sin del på 12 uker, og en deling av de resterende ukene. Ved 100 prosent lønnsdekning vil det resultere I en deleperiode på 19 uker, ved 80 prosent vil den være på 29. I statsbudsjettet for 2011 ble det foreslått og også øke hele permisjonen med en uke. Ved 100 prosent vil mor da være hjemme til barnet er 7 mnd, med 80 prosent til barnet er 9,5 mnd, på den betingelsen at hun tar hele deleperioden.

Jeg liker ikke at regjeringen skal bestemme hvordan Mannen og jeg deler vår permisjon, jeg er sikker på at vi ville klart å finne en ordning som begge to hadde vært fornøyde med. Men ikke alle er I samme situasjon når de blir foreldre. Jeg synes det er fantastisk at far får satt av en del som kun er hans. Far har, og bør ha, rettigheter når det gjelder barna sine. Det er et delt ansvar å få barn. Studier viser også at fedre som tilbringer mye tid med barna sine det første året, også involverer seg mer i senere år. Men, så må vi huske at det er store fysiologiske forskjeller på mor og far rundt det å få barn. Mor går gjennom en graviditet, fødsel og får heller ikke kroppen sin tilbake med det første etter fødselen. Mor er den eneste som kan amme, og morsmelk bør være den viktigste næringskilden for babyer fram til de er seks måneder. Her er det dessverre lite far kan gjøre.

Å tvinge more tilbake i jobb etter 7 mnd for foreldre som ikke har mulighet til å ta ut maks antall uker synes jeg ikke er rettferdig. Mange barn som ammes får fremdeles mat på nattestid I denne alderen, og viss barnet er fullammet frem til seks mnd består flesteparten av dagens måltider fremdeles av morsmelk ved 7 mnd. Mor skal ha en veldig tilrettelagt arbeidsdag for at dette da skal gå smertefritt. Prøv å legge til skiftarbeid i helsesektoren, eller en offshoreschedule for mor i denne blandingen…

Med 80 prosent lønnsdekning er deleperioden på 29 uker, og barnet 9,5 mnd før mor må på jobb. Så lenge det ikke er noen ukjente faktorer med I ligningen så synes jeg dette må være en perfekt løsning. Men er far selvstendig næringsdrivende eller lignende bør det være mulighet får å legge fedrekvoten over på mor, så lenge begge er enige. Ikke alle familier har mulighet til at begge parter kan ta fri over lengre perioder.