Tags

, , ,

I’ve had a sourdough project contaminating my kitchen for the past two weeks, this weekend it was finally mature enough to result in two breads. And the fact that it did result it bread, means I’ve done it right! I’ll get back to you on the details of making a sourdough starter, as for now, the result:

Jeg har hatt et surdeigsprosjekt som har infisert kjøkkenet mitt de siste to ukene, denne uka var surdeigsstarteren endelig moden nok til å bli til brød. Og det ble faktisk brød av det også, noe som betyr at jeg har gjort det riktig. Jeg kommer nok tilbake til surdeigsbaking og surdeigsstartere senere, men nå, resultatet:

Now that I have a starter means I have done the job for everyone who’d like to try themselves. If you’d like to have a go, let me know, and I’ll give you part of my starter (which you can bake with right away.) It’s the simplest way of baking breads and a tradition that goes back centuries. No yeast, nothing unnatural, simply a bit of homegrown mould 😉

Nå når jeg har en starter betyr det at jeg allerede har gjort jobben for andre som også vil prøve surdeigsbaking. Viss du har lyst til å prøve så gir du meg et lite hint så skal du få en bit av starteren min, som selvfølgelig er klar til å bake med med en gang. Det er verdens mest naturlige måte å bake brød på og en tradisjon som går mangfoldige år tilbake I tid. Ingenting unaturlig, ingen gjær, bare god gammeldags hjemmegrodd sopp 😉

According to wikipedia, sourdough originated in Egypt about 1500 BC, so, what I said about centuries is a bit wrong, let me correct that to millennias! We’re out of bread again today, so baking again tonight. Hopefully I have a great result to show you tomorrow.

I følge Wikipedia så startet egypterne med surdeigsbaking omtrent 1500 f.Kr, så hva jeg sa om mangfoldige år kan rettes til årtusener. Vi er tomme for brød I dag, så det blir baking igjen I kveld. Forhåpentligvis har jeg et bra resultat å vise dere I morgen.